نام غذا مواد تشکیل دهنده
استامبولی گوشت رب گوجه/آبلیمو/نخود فرنگی/سویا/پیاز/لوبیا سبز/فلفل دلمه/هویج/برنج/روغن مایع/گوشت
استامبولی مرغ رب گوجه/آبلیمو/نخود فرنگی/سویا/پیاز/لوبیا سبز/فلفل دلمه/هویج/برنج/روغن مایع/استیک
الویه سس مایونز/سرکه/تخم مرغ/ماست/نخود فرنگی/خیارشور/گوجه/سیب زمینی/هویج/مرغ/جعفری
آش رشته نخود/لوبیا قرمز/عدس/رشته آش/کشک/پیاز/سبزی
آش سبزی لوبیا قرمز/عدس/پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع/گوشت
آش غوره آبغوره/لپه/برنج/گوشت
آش ماست لپه/ماست/پیاز/برنج/روغن مایع/گوشت/شوید خشک
بیف استراگانف آبلیمو/پیاز/سیب زمینی/فلفل دلمه/قارچ/روغن مایع/گوشت/شیر/خامه/سیر/آرد سفید/کره
پلو مکزیکی برنج/فلفل دلمه/نخود فرنگی/ذرت/سیر/قارچ/استیک/پیاز
پیتزا قارچ و گوشت آرد/مخمر/روغن مایع/شکر/گوشت/قارچ/گوجه/فلفل دلمه/رب گوجه/آبلیمو/پنیر پیتزا/ذرت/نخود فرنگی/پیاز
پیتزا قارچ و مرغ آرد /مخمر/روغن مایع/شکر/مرغ/قارچ/فلفل دلمه/رب گوجه/آبلیمو/گوجه/پنیر پیتزا/ذرت/پیاز
ته چین مرغ زعفران/تخم مرغ/زرشک/ماست/برنج/روغن مایع/مرغ
جوجه بندری رب گوجه/آبلیمو/سس مایونز/زعفران/ماست/پیاز/گوجه/سیب زمینی/فلفل دلمه/روغن مایع/استیک
چلو اکبر جوجه آبلیمو/پیاز/برنج/روغن مایع/مرغ/رب گوجه/رب انار
چلو جوجه زعفرانی رب گوجه/آبلیمو/سس مایونز/زعفران/ماست/کره/پیاز/گوجه/فلفل دلمه/برنج/روغن مایع/استیک 
چلو جوجه لاری آبلیمو/سس مایونز/ماست /کره/پیاز/گوجه/فلفل دلمه/برنج/روغن مایع/استیک
چلو خورشت اسفناج آبغوره/لیمو عمانی/رب گوجه/پیاز/سیب زمینی/اسفناج/لپه/برنج/روغن مایع/گوشت
چلو خورشت بادمجان رب گوجه/زعفران/پیاز/گوجه/بادمجان/برنج/روغن مایع/گوشت
چلو خورشت خلال رب گوجه/آبلیمو/خلال بادام/لیمو عمانی/پیاز/گوجه/سیب زمینی/برنج/روغن مایع/گوشت/زرشک
چلو خورشت رب انار آرد سفید/پیاز/رب انار/برنج/روغن مایع/گوشت
چلو خورشت سبزی آبغوره/لیمو عمانی/لوبیا قرمز/رب گوجه/پیاز/سیب زمینی/سبزی/یرنج/روغن مایع/گوشت
چلو خورشت سبزی با مرغ آبغوره/لیمو عمانی/لوبیا قرمز/رب گوجه/پیاز/سیب زمینی/سبزی/یرنج/روغن مایع/استیک
چلو خورشت سیب زمینی رب گوجه/آبلیمو/برنج/فلفل دلمه/هویج/پیاز/گوجه/سیب زمینی/روغن مایع/مرغ
چلو خورشت فسنجان برنج/روغن/آرد/رب انار/شکر/پیاز/گردو
چلو خورشت قیمه رب گوجه/آبلیمو/لپه/لیمو عمانی/پیاز/گوجه/ سیب زمینی/برنج/روغن مایع/گوشت
چلو خورشت قیمه آلو رب گوجه/آبلیمو/لپه/لیمو عمانی/پیاز/گوجه/ سیب زمینی/برنج/روغن مایع/گوشت/آلوبخارا
چلو خورشت قیمه با مرغ رب گوجه/آبلیمو/لپه/لیمو عمانی/پیاز/گوجه/ سیب زمینی/برنج/روغن مایع/مرغ/آلوبخارا
چلو خورشت قیمه بادمجان گوجه/سیب زمینی/لپه/گوشت/بادمجان/آبلیمو/رب گوجه/روغن مایع/برنج
چلو خورشت کرفس آرد سفید/پیاز/رب گوجه/سیب زمینی/سبزی/کرفس/برنج/روغن مایع/گوشت
چلو خورشت مسمی زعفران/رب گوجه/بادمجان/گوجه/برنج/روغن مایع/مرغ/فلفل دلمه/هویج
چلو خورشت هویج آلو پیاز/رب انار/برنج/روغن مایع/گوشت/هویج/آلو بخارا
چلو قلیه ماهی تمر هندی/رب گوجه/سیر/پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع/ماهی تیلاپیا
چلو قلیه میگو تمر هندی/رب گوجه/سیر/پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع/میگو
چلو کباب کوبیده گوشت زعفران/دنبه/کره/پیاز/برنج/روغن مایع/گوشت
چلو کباب کوبیده مخلوط زعغران/دنبه/کره/پیاز/برنج/روغن مایع/گوشت/استیک
چلو کباب کوبیده مرغ زعفران/دنبه/کره/پیاز/برنج/روغن مایع/استیک
چلو مرغ حیدر آبادی زنجبیل/آبلیمو/زعفران/هویج/کنجد/سیر/ماست/پیاز/فلفل دلمه/برنج/روغن مایع/مرغ
چلو میکس جوجه و کوبیده آبلیمو/سس مایونز/زعفران/ماست/کره/پیاز/گوجه/فلفل دلمه/برنج/روغن مایع/استیک/گوشت/دنبه
حلیم بادمجان کشک/پیاز/بادمجان/برنج/روغن مایع/گوشت
خوراک تن ماهی  تن ماهی/سیب زمینی /روغن مایع
خوراک تن ماهی مخصوص سس مایونز/ماست/تن ماهی/خیار شور/نخودفرنگی/گوجه/سیب زمینی
خوراک جوجه سرخی رب گوجه/آبلیمو/سس مایونز/زعفران/ماست/کره/پیاز/فلفل دلمه/گوجه/روغن مایع/استیک
خوراک شکاری سیب زمینی/قارچ/گوشت/استیک/رب گوجه/گوجه/فلفل دلمه
خوراک قارچ و گوشت رب گوجه/آبلیمو/پیاز/گوجه/سیب زمینی/فلفل دلمه/قارچ/روغن مایع/گوشت/سویا
خوراک مرغ سوخاری تخم مرغ/آرد سفید/آرد سوخاری/پیاز/هویج/فلفل دلمه/روغن مایع/مرغ
خورشت دال عدس رب گوجه/آبلیمو/دال عدس/تمر هندی/پیاز/سیر/گوجه/سیب زمینی/برنج/روغن مایع
خورشت لوبیا سبز لوبیا سبز/گوشت/رب گوجه/آبلیمو جهرم/گوجه/روغن مایع/پیاز/سیب زمینی/برنج
دسر زعفرانی آرد برنج/نشاسته/شکر/گلاب/زعفران
دمپخت سیر برنج/عدس/سبزی/هویج/سیر/روغن مایع/رب گوجه/گوشت/پیاز
دمپخت هویج برنج/عدس/سبزی/هویج/روغن مایع/رب گوجه/گوشت/پیاز
دوپیازه تن ماهی سیب زمینی/رب گوجه/پیاز/روغن مایع/زرشک/جعفری/گوجه/آبلیمو
دوپیازه سیب زمینی پیاز/روغن مایع/زرشک/جعفری/گوجه/آبلیمو
رولت گوشت رب گوجه/زرشک/گوشت/آبلیمو/سبزی/روغن مایع/تخم مرغ
زرشک پلو با مرغ رب گوجه/آبلیمو/زعفران/زرشک/شکر/پیاز/فلفل دلمه/هویج/برنج/روغن مایع
سالاد شیرازی آبغوره/پیاز/گوجه/خیار سبز
سالاد فصل سس مایونز/سرکه/ماست/گوجه/هویج/کاهو/خیار سبز/کلم سفید/کلم قرمز
سالاد ماکارونی ماکارونی فرمی/استیک/ذرت/نخود فرنگی/خیارشور/مایونز/ماست/آبلیمو/سیب زمینی
سبزی پلو تن ماهی پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع/تن ماهی
سبزی پلو ماهی تیلاپیا آبلیمو/سرکه/آرد سوخاری/ماهی تیلاپیا/پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع
سبزی پلو ماهی قزل آبلیمو/سرکه/آرد سوخاری/ماهی قزل/پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع
سبزی پلو میگو آبلیمو/سرکه/آرد سوخاری/میگو/پیاز/سبزی/برنج/روغن مایع/سیب زمینی/رب گوجه/شنبلیله خشک/سیر
سس مخصوص مایونز/ماست/خیارشور/سرکه
سمبوسه سیب زمینی/سبزی/پیاز/روغن مایع/نان
سوپ جو رب گوجه/آبلیمو/هویج/جو/روغن مایع/جعفری
سوپ شیر جو/هویج/ذرتا/قارچ/سیب زمینی/شیر/جعفری/خامه
سوپ ورمیشل رب گوجه/آبلیمو/ورمیشل/هویج/روغن مایع/جعفری
شامی کباب گوشت/سیب زمینی/تخم مرغ/آرد نخودچی/آرد سوخاری/روغن مایع/زعفران
شکر پلو خورشت قیمه رب گوجه/آبلیمو/لپه شکر/لیمو عمانی/پیاز/گوجه/سیب زمینی/برنج/روغن مایع/گلاب/زعفران/گوشت
شنیتسل گوشت تخم مرغ/روغن مایع/آرد سفید/آرد سوخاریکره فله/پیاز/سویا/رب گوجه/گوشت
شنیتسل مرغ آبلیمو/سس مایونز/سرکه/آبغوره/زعفران/تخم مرغ/آرد سفید/آرد سوخاری/ماست/روغن مایع/شیر فله/استیک
عدس پلو با گوشت عدس/کشمش پلو/پیاز/برنج/روغن مایع/سویا/گوشت
عدس پلو مرغ خلال رب گوجه/زعفران/کشمش پلو/عدس/پیاز/سیب زمینی/برنج/روغن مایع/مرغ
عدسی رب گوجه/آبلیمو/پیاز/روغن/عدس
فلافل نخود/تخم مرغ/سیب زمینی/روغن مایع/گوجه/خیارشور/مایونز/پیاز/ماست
قارچ و مرغ با سس سفید پیاز/سیب زمینی/فلفل دلمه/قارچ/روغن مایع/استیک/شیر/خامه/سیر/آرد سفید/کره
کشک بادمجان بادمجان/نعنا خشک/مغز گردو/کشک/پیاز/روغن مایع
کلم پلو آبلیمو/آبغوره/تخم مرغ/آرد نخودچی/پیاز/کلم/سبزی/برنج/روغن مایع/گوشت
کوفته بادمجان رب گوجه/زعفران/تخم مرغ/آرد سفید/پیاز/گوجه/بادمجان/روغن مایع/گوشت
کوفته تبریزی لپه/برنج/گوشت/سبزی/رب گوجه/پیاز/زرشک/تخم مرغ/آرد نخودچی/روغن مایع
کوکو سبزی تخم مرغ/آرد سفید/سبزی/روغن مایع
کوکو سیب زمینی تخم مرغ/ارد سفید/سیب زمینی/روغن مایع
لازانیا لازانیا/سویا/قارچ/فلفل دلمه/هویج/پنیرپیتزا/رب گوجه/خامه/شیر/سیر/آرد سفید/پیاز/روغن/گوشت
لوبیا پلو گوشت رب گوجه/آبلیمو/پیاز/سبزی/لوبیا پلو/برنج/روغن مایع/گوشت
لوبیا پلو مرغ رب گوجه/آبلیمو/لوبیا پلو/زعفران/پیاز/شنبلیله خشک/فلفل دلمه/سبزی/هویج/برنج/روغن مایع/مرغ
لوبیا گرم رب گوجه/آبلیمو/لوبیا چیتی/پیاز/روغن مایع
ماست اسفناج ماست/اسفناج/نعنا خشک
ماست خیار ماست/خیار/پیاز/نعنا خشک
ماش پلو گوشت ماش/کشمش پلو/پیاز/برنج/روغن مایع/سویا/گوشت
ماش پلو مرغ خلال رب گوجه/زعفران/کشمش پلو/ماش/پیاز/سیب زمینی/برنج/روغن مایع/مرغ
ماکارونی رب گوجه/آبلیمو/نخود فرنگی/دانه ذرت کنسروی/سویا/ماکارونی/پیاز/فلفل دلمه/روغن مایع/گوشت/
مرغ برگر استیک/پیاز/تخم مرغ/روغن مایع/زعفران/آرد سوخاری/دنبه
میرزا قاسمی تخم مرغ/بادمجان/رب گوجه/گوجه
نخود گرم آبلیمو/نخود/پیاز/روغن مایع
هواری پلو تن ماهی رب گوجه/آبلیمو/نخودفرنگی/تن ماهی/سبزی/پیاز/سیب زمینی/برنج/روغن مایع
یخنی عدس کلم بادمجان کلم/عدس/پیاز/بادمجان/روغن مایع/گوشت